Dự án: GREEN CITY
Địa chỉ dự án: Khu đô thị GREEN CITY – Phường Thọ Xương – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tiến Bộ

Hotline0902.014.686
Email: chungcutienbo@gmail.com